Kategorier
Lån

Lån

Når det foreligger et lån så er det viktig å sette seg inn i alt som ligger sammen med dette lånet. Det kan være flere ting som bør rettes på og som bør gjøres bedre. En av de tingene som alltid kan gjøres bedre er hvor godt informert du er. Det er dessverre slik at ikke alle er like godt informert eller godt nok oppdatert på hva det betyr å sette opp et lån, akseptere alle vilkårene, følge med på vilkårene og deretter leve etter vilkårene. Overholder du ikke vilkårene til en bank så havner du fort i store problemer. Banker trenger å få betalt, og om de ikke får betalt så er det over ganske fort.

Renter

Det er mye som skjer om du ikke får med deg alt som står i tilbudet fra banken. Heldigvis er det ikke så veldig mye som står der. Det viktigste er hvordan du oppfatter kostnadene. Lån handler jo egentlig bare om kostnader. Hvor mye du klarer deg med og hvor mye du klarer deg uten. En av de aller beste tingene som finnes er jo hyggelig bruk av tid. Rote rundt i lån, renter og andre kostnader er ikke så veldig morsom bruk av tid, men det er en god måte å spare litt penger på. Når du har en kostnad er det viktig at du følger med på hva denne kostnaden er. Om du synes det er vanskelig å vite hva en bra kostnad er og hva en for høy kostnad er kan du enkelt klikke deg inn på siden https://www.sambla.no og legge inn en søknad der. Da vil du få oversikt over alle bankers tilbud til deg og du kan enkelt si hva du synes er mye og hva du synes er mindre.

Avdrag

Det er alltid så mye fokus på rente. Rente er noe som er veldig tøft. Det er ikke så lett å forholde seg til renten hele tiden, spesielt om den endrer seg. Heldigvis kan vi også fokusere litt på avdragene. Du vil jo helst betale ned på lånet. Hvor mye du betaler i avdrag sier noe om hvor lenge du må betale på et lån for at det skal gå rette veien. En av de aller beste måtene å drive en butikk på eller drive med avdrag på er å tenke over hvor lenge du vil betale på dette. Ikke alt er like gøy å betale på over tid. Spesielt ikke over så lang tid.

Gebyrer

Det er fort gjort å glemme gebyrer i det hele. Det er gebyrene som trekker den effektive renta ganske mye høyere enn den nominelle renten. Liker du den nominelle renten, men får litt sjokk når du ser hvor høy den effektive renten er kan du skylde på gebyrene. Bankene liker å ta med seg litt ekstra når du kommer inn for å passe på at de får betalt. Gebyrene gjøre denne jobben.