26 jun

Munnmaske, smittevern eller politisk symbol?

Hvis en har fulgt med på verdensnyheter de siste tre til fire månedene, så kan det nesten virke som den skjørbare verdensfreden har begynt å rakne. Når man utelukker internasjonale generelle krigstendenser og konsentrerer seg om nasjonale konflikter så ser en at mange konflikter har spredd seg ut over landegrenser.

I sentrum av nyhetsbildet har koronaviruset vært en selvfølge, med munnmaske som det visuelle symbolet for pandemien. Året 2020 vil stå i historien som året hvor verden opplevde den verste pandemien i den moderne tid. Skal man gå ut ifra hva som skjer i dag rundt om i verden, så vil dette året også markere flere andre sentrale sosiale vendepunkter som:

  • Verdensøkonomi i krise
  • Sosial ulikhet
  • Raseoppgjør
  • Politiske oppgjør og generasjonsskille

Helsekrisen avdekker sosiale problemer

Mange lurer nok på hva som egentlig har skjedd denne våren siden det er demonstrasjoner og og protester på så mange ulike hold rundt om i land. Det er ikke koronaviruset som har forårsaket dette, men helsekrisen som kom av koronaviruset, har avdekket sosiale forhold som har eksistert i bakgrunnen i årevis.

Helsekrisen

En av mulige årsaker til at Norge ikke ble angrepet like hardt av pandemien som flere andre land, er antatt å ha med mindre sosiale ulikheter og jevnere og bedre utbygd helsevesen i det norske samfunnet. Selv om en ikke ser mange nordmenn bruke munnmaske, så har dette mer med de norske myndighetenes anbefalinger og ikke nordmenns vilje til å bruke munnmaske.

I de verst rammede landene som har hatt flest smittede og døde, ser man at de sosiale ulikhetene er store. De som har blitt rammet i disse nasjonene har vært store andeler av fattige, fargede og uutdannede. Enkelte årsaker til at disse menneskene i vestlige land som Storbritannia, USA, Spania og for eksempel Brazil har blitt rammet så hardt er:

  • Manglende helsehjelp
  • Dårlig helse i utgangspunktet
  • Lavtlønnet arbeid i utsatte industrier
  • Dårlig og tette boforhold
  • Færre muligheter til å etterleve koronatiltak

Populistisk politikk

Enkelte ledere i land som Brazil, Russland og USA har håndtert det nasjonale kaoset i kjølvannet av pandemien med tale og handlinger som gir energi til ytterligheten i samfunnet. For å skape samhold og bevare populariteten blant egne tilhengere til tross for egne feil i denne perioden, har de tatt i bruk gamle triks fra tidligere tider.

Ved fremmedgjøring sammen med å skylde på andre nasjoner, folkeslag eller politiske retninger er strategien å oppnå sterkere oppslutning til disse regjeringenes politikk og handlinger under pandemien.

fremmedgjøring

En av disse bevisste måtene å markere seg på har vært å ikke bruke munnmaske som et politisk verktøy. Ved å putte merkelapp på munnmaske som et venstrevridd symbol, markerer enkelte statsledere seg i egne land.

Når de går imot anbefalinger fra helsespesialister på tiltak som munnmaske som er dokumentert å redusere spredningen av viruset, håper de at effekten er at de kan vise at landets situasjon ikke er så ille. Å åpne landet igjen for å få i gang økonomien er for disse lederne av større prioritet enn helsegevinstene innbyggerne kan ha av å måtte bruke munnmaske.

Minoriteter opplever økt rasehat

Black Lives Matter (BLM) har satt fokuset på rasediskrimineringen som ligger dypt forankret i det amerikanske samfunnet. Andre land som Frankrike og Storbritannia har fulgt opp og tar tak i egne sosiale ulikheter av samme slag.

Black Lives Matter

Et annet innslag av rasediskriminering har også blusset opp igjen i USA i etterkant av måneder med rasistiske begreper og angrep på Kina og asiatiske mennesker fra den amerikanske presidenten. Den siste uttalelsen som kom fra presidenten nå på lørdag i forbindelse med presidentvalget, var de mange kallenavnene på korornaviruset. Han kalte det for navn som Chinpin flu og Kong flu.

Asiatiske-amerikanske leger og sykepleiere i hele USA kan fortelle om økte negative opplevelser de siste månedene. De opplever på sykehusene og i felten at de stadig blir spyttet på av pasienter og at mange nekter å bli behandlet av mennesker de tror forårsaket koronaviruset.

Kilden som er brukt til å skrive dette innlegget er https://ishop.no/munnbind/ og der får du også kjøpt munnbind i alle varinater og farger..