21 sep

Konkurranse på bildeler på nett

Bildeler på nett gir tilbyderne både mulighet for å nå frem til et større marked og de kan tilby delene med lavere driftsutgifter. Lavere driftsutgifter gjør at det er enklere å etablere seg i markedet og større marked gjør det mer attraktivt for alle som ønsker å komme inn på markedet. Når flere tilbydere ønsker å komme seg inn på markedet, så vil forbrukerne ende opp med å få generelt lavere priser på grunn av den økte konkurransen. Dette fører igjen til at flere benytter seg av muligheten for å kjøpe bildeler på nett.

I tillegg til at økt konkurranse øker mulighetene for lavere priser på markedet for bildeler på nett, så tilrettelegger også EU for at det skal bli billigere for forbrukerne å reparere bilene sine eller få utført service. Tidligere har flere bilprodusenter krevd at man må benytte seg av deres egne bildeler og deres verksteder til å utføre service og for å beholde garantien ved reparasjoner. For å gjøre det enklere for alternative produsenter av bildeler å kunne konkurrere på markedet, så har man innført regler som gjør at bilprodusentene må godkjenne bruk av deler av tilfredsstillende kvalitet, i tillegg til at de må godta at service utføres ved uavhengige verksteder.

Større marked og billigere drift gir flere tilbydere

Den største pådriveren for bedre priser på bildeler, er at det er billigere å drive en nettbutikk enn det er å drive en fysisk butikk. Når man i tillegg når ut til et større marked uten at kostnadene blir vesentlig høyere, så er dette en ganske attraktiv måte å tilby bildeler på for de som velger dette. Flere tilbydere betyr at kampen om kundene tilspisses, som igjen gjør at prisene presses. Mange eiere av forskjellige bilmerker har ment at delene til deres bil var eksepsjonelt dyre, noe bildeler på nett gjør sitt for å jevne ut.

EU-reguleringer øker konkurranse-muligheter

EU ønsker å legge til rette for økt konkurranse i forbindelse bildeler på nett for å legge til rette for at det kommer flere tilbydere på markedet. Tidligere har det ikke vært enkelt å etablere seg som tilbyder av alternative bilder da bilprodusentene krevde at man benyttet deres deler og deres verksteder for å beholde garantien. I dag har man ikke anledning til å kreve at kundene benytter egne verksteder eller egne bildeler, men må godta at man benytter et alternativ av tilsvarende kvalitet. Bevisbyrden for om bildeler er av dårlig kvalitet ligger i dag hos bilprodusenten for å kunne trekke tilbake garanti på bilen.

Godkjenninger forenkler kjøp

Flere tilbydere er ikke bare en fordel. Med flere tilbydere følger også at det blir vanskeligere å velge riktig tilbyder når man ikke er bevandret i hva som finnes. Med flere tilbydere av bildeler på nett fra flere leverandører, så er det også blitt etablert godkjennings-ordninger som gir forbrukerne mulighet til å bekrefte kvaliteten på delene. Man kan enkelt finne frem til bildeler som er bekreftet like gode eller bedre enn originale bildeler, som igjen gjør det enklere å velge ønsket leverandør.

Bildeler på nett

Flere og flere velger bildeler på nett

Etter hvert som det blir enklere å kjøpe bildeler på nett, så er det flere og flere som velger dette alternativet. Med ordninger som bekrefter at bildeler er like gode som eller bedre enn originale deler, samt at man får bedre priser på deler og enkle leveranser, så velger mange å benytte seg av denne muligheten. Hvis man opplever at man får mye feilleveranser og at man må betale for retur av feilsendte deler, så vil mange gå tilbake til å kjøpe lokalt, men de fleste som benytter seg av tilbud om bildeler på nett opplever praktiske løsninger og gode priser.