9 jan

Hvorfor bedriftshelsetjenester er en investering i ansattes helse og organisasjonens suksess

I dagens moderne arbeidsliv er ansattes helse og trivsel blitt stadig viktigere for bedrifters suksess. Arbeidsgivere erkjenner nå at en sunn og produktiv arbeidsstyrke er avgjørende for å oppnå organisatoriske mål. Her kommer bedriftshelsetjenester inn i bildet.

Bedriftshelsetjenester er et omfattende sett av helsetjenester og forebyggende tiltak som tilbys ansatte for å sikre deres helse, redusere fravær og øke produktiviteten. I denne artikkelen skal vi utforske betydningen av bedriftshelsetjenester og hvordan de kan være til nytte for både ansatte og arbeidsgivere.

Forebyggende helsetjenester

En av de viktigste aspektene ved bedriftshelsetjenester er deres fokus på forebyggende helsetjenester. Dette innebærer tiltak som helseundersøkelser, vaksinasjoner, kostholdsveiledning, treningstilbud og ergonomiske evalueringer. Målet er å identifisere og håndtere helseproblemer på et tidlig stadium for å redusere risikoen for alvorlige sykdommer og skader. Ved å investere i forebygging kan bedriften spare både økonomiske og menneskelige ressurser. Friske ansatte er mer produktive og har lavere sykefravær, noe som direkte påvirker bedriftens bunnlinje.… Les hele innlegget »

15 okt

Plastisk kirurgi i året med pandemi

Fjoråret har på en måte vært som en helt spesiell periode hvor man fremover vil kunne se virkningen av et nedstengt samfunn. De fleste har levd ut sine sosiale liv på sosiale medier og på nettet på en helt annen måte og i en helt annen skala enn tidligere.

Koronapandemien har gjort nettbaserte sosiale media til legitime sosiale plattformer. Alt i hverdagen vår har foregått via pc og mobiltelefonen, og dette gjelder alle arenaer i alle aldersgrupper.

Skole Jobb Feiringer og tilstelninger Sosial kommunikasjon med andre mennesker

I årene fremover vil man komme til å studere denne perioden og forske på hva som foregikk og hvordan pandemien påvirket både menneskene og samfunnet som helhet. Allerede nå kun et år senere så ser man tydelige endringer som har skjedd. Plastisk kirurgi er et felt som det kan vise seg å ha blitt kraftig påvirket av pandemien.

Overaskende økning av plastisk kirurgi?

Mange ville nok i forkant kanskje ha gjettet på at antallet personer som søkte seg til plastisk kirurgi ville blitt redusert under en pandemi.… Les hele innlegget »

17 feb

Smittevernrenhold og teknologi gir mening

Vi lever i en tid hvor smittevernrenhold er blitt en stor del av hverdagen vår. De fleste av oss tar en aktiv del av dette arbeidet både på arbeidsplassene våre og i privatlivet. Det gjelder på jobb, hjemme og når vi er ute for å handle matvarer eller er innom andre typer butikker.

Smittevernrenhold er nok ikke det ordet som først dukker opp i hodet vårt når vi vasker eller spriter hendene våre, men det er det vi faktisk gjør. Det samme gjelder med nye rutiner som veldig mange arbeidsplasser har og som går ut på å sprite og vaske alle overflater til faste tider.

De fleste har nå rutiner på at dette gjøres opptil flere ganger daglig. Dette er ting som går under smittevernrenhold.

Sårbare kontaktflater

Hva menes egentlig med sårbare kontaktflater? Vi tar både ubevisst og bevisst på utallige steder hver eneste dag. Dette er steder som er opplagte og andre flater som en kanskje ikke tenker på at er smittesteder.… Les hele innlegget »

26 jun

Munnmaske, smittevern eller politisk symbol?

Hvis en har fulgt med på verdensnyheter de siste tre til fire månedene, så kan det nesten virke som den skjørbare verdensfreden har begynt å rakne. Når man utelukker internasjonale generelle krigstendenser og konsentrerer seg om nasjonale konflikter så ser en at mange konflikter har spredd seg ut over landegrenser.

I sentrum av nyhetsbildet har koronaviruset vært en selvfølge, med munnmaske som det visuelle symbolet for pandemien. Året 2020 vil stå i historien som året hvor verden opplevde den verste pandemien i den moderne tid. Skal man gå ut ifra hva som skjer i dag rundt om i verden, så vil dette året også markere flere andre sentrale sosiale vendepunkter som:

Verdensøkonomi i krise Sosial ulikhet Raseoppgjør Politiske oppgjør og generasjonsskille

Helsekrisen avdekker sosiale problemer

Mange lurer nok på hva som egentlig har skjedd denne våren siden det er demonstrasjoner og og protester på så mange ulike hold rundt om i land.… Les hele innlegget »

6 mai

La Roche Posay er ledende innen produkter mot atopisk eksem

Atopisk eksem er noe som veldig mange i befolkningen plages av og det er viktig å forstå hva det er, samt å vite hva slags behandlingsformer som finnes på markedet. Hvorfor noen får denne tilstanden er dessverre ikke kjent, men det drives forskning på flere områder for å finne mulige årsaker. Det forskes blant annet på:

Arvelige årsaker. Forurensninger som kommer fra utendørs i tillegg til klima. Luftbårne allergener. Kosthold som årsak. Infeksjoner barn pådrar seg i perioden som spedbarn.

Man opplever at det i hovedsak er barna som rammes. Det er i noen få tilfeller man også ser at enkelte barn tar tilstanden med seg videre som voksen.

Av alle spedbarn er det omtrent 3 prosent som får atopisk eksem. Hos barn i skolealderen finner man atopisk eksem i en varierende grad hos ca. 10-20 prosent. Atopisk eksem hos voksne ligger omtrentlig på 2-3 prosent av befolkningen.

At det forskes på arvelige årsaker til atopisk eksem er ikke så rart.… Les hele innlegget »

21 des

Trenger man det beste antivirus programmet?

Har man en pc i dag må man ha et antivirus program. Virus har utviklet seg samtidig som mengden internettbrukere øker. Er man pålogget nettet vil man automatisk være utsatt for en hel mengde trusler som kan gjøre ubotelig skade på datamaskinen. I tillegg er vi også utsatt for trusler som overvåking, tyveri av personlig informasjon for å nevne noe.

Antivirus og anti-malware

Først må vi ta for oss navnet virus og begrepet malware. Et virus er en type malware som blir laget i den hensikt at den skal multipliseres og deretter spres på datamaskinene. Malware er derimot et bredt utrykk for alle mulige typer trusler som kan komme utenfra og som datamaskinene kan støte på.

Det er faktisk en spesiell årsak til at de aller fleste sikkerhetsprogrammene heter antivirus programmer. Noen år tilbake og spesielt på slutten av 90-tallet, var det stor dekning av diverse virus i nyhetene. Det førte til at produsentene til disse sikkerhetsprogrammene gikk ut og brukte virus i markedsføringen.… Les hele innlegget »