15 okt

Plastisk kirurgi i året med pandemi

Fjoråret har på en måte vært som en helt spesiell periode hvor man fremover vil kunne se virkningen av et nedstengt samfunn. De fleste har levd ut sine sosiale liv på sosiale medier og på nettet på en helt annen måte og i en helt annen skala enn tidligere.

Koronapandemien har gjort nettbaserte sosiale media til legitime sosiale plattformer. Alt i hverdagen vår har foregått via pc og mobiltelefonen, og dette gjelder alle arenaer i alle aldersgrupper.

  • Skole
  • Jobb
  • Feiringer og tilstelninger
  • Sosial kommunikasjon med andre mennesker

I årene fremover vil man komme til å studere denne perioden og forske på hva som foregikk og hvordan pandemien påvirket både menneskene og samfunnet som helhet. Allerede nå kun et år senere så ser man tydelige endringer som har skjedd. Plastisk kirurgi er et felt som det kan vise seg å ha blitt kraftig påvirket av pandemien.

Overaskende økning av plastisk kirurgi?

Mange ville nok i forkant kanskje ha gjettet på at antallet personer som søkte seg til plastisk kirurgi ville blitt redusert under en pandemi. At såkalte overflatiske kosmetiske inngrep ikke ble sentralt for de fleste i hverdagen når nærmiljøet trues på så mange fronter.

plastikkirurgi

Fare som det å bli syk, at familiemedlemmer blir syke, usikkerhet rundt arbeidssituasjon, mangel på avkobling og ferier er bare noen av tingene som har direkte påvirket de fleste av oss dette året.

Hadde vi levd i et annet tiår så kunne det mest sannsynlig vært det som hadde skjedd, at plastisk kirurgi hadde havnet langt nede på listen til de fleste. Derimot lever vi i internettets tidsalder hvor sosiale medier har vært tilgjengelig døgnet rundt og med lite stimuli utenfor disse plattformene har mange latt seg friste.

Å leve via skjermen

Om man sitter i zoom møter dagen lang eller snakker over facetime, så er en av effektene at vi konstant blir sittende å studere vårt eget selvbilde i tillegg til de vi snakker med. Vårt eget bilde oppe i hjørnet får øynene våre til å dras mot oss selv til tross for at vi sitter i samtale med andre og har dem på skjermen vår.

Legger man til at man også mottar konstante reklamesnutter og individuelle tilrettelagte reklamer ut fra det man har trykket på tidligere, blir mange lette målskiver.

Vi har aldri vært mindre ute blant andre mennesker, men samtidig kanskje aldri vært mer opptatt av hvordan eget utseende ser ut. Mange har kanskje også for første gang hatt tid til å sette seg inn i hva som finnes der ute av plastisk kirurgi og det innebærer.

Tallene lyver ikke

En ser i 2020 at det har vært i overkant av en 50 prosent økning fra året før på antallet personer som har foretatt plastisk kirurgi. Dette er en økning uten sidestykke og kan mest sannsynlig ikke forklares med kun en økning av påvirkning gjennom sosiale medier.

Dette har nok en stor del av æren for denne drastiske økningen, men man kan også finne andre ting som på grunn av pandemien har gjort det mer attraktivt. Mer attraktivt, enklere og kanskje mer stuerent for noen?

  • Kontinuerlig påvirkning fra nettbaserte sosiale medier
  • Bedre tid til å studere seg selv hjemme
  • Mindre muligheter til å drive med fysiske aktiviteter som blant annet turer på treningssentre
  • Mer penger som vanligvis går til ting som ferier og sosiale arrangementer
  • På grunn av hjemmekontor så kan mange være i ro i ukene etter plastisk kirurgi

Pandemien har gjort det enklere for mange

Ved ethvert inngrep som utføres under kategorien plastisk kirurgi, kreves det tid til å hele post-operativt. Det er ulikt hvor lenge en skal holde seg i ro og avhenger av hva slags inngrep som utføres og selvfølgelig individuelle hensyn.

kategorien plastisk kirurg

Dette er operasjoner man ikke kan få sykemelding for siden det er snakk om kosmetiske operasjoner. Man må derfor ta ut ferie eller eventuelt be arbeidsgiver om fri uten lønn hvis man har råd til det.

Store deler av befolkningen har hatt hjemmekontor i deler eller i hele perioden med pandemien. Dette vil si at mange faktisk har jobbet hjemmefra i nesten et år. Dette gir en ekstra frihet når det kommer til hva en kan gjøre.

Man slipper påkjenninger som det å kle seg som tidligere, sitte i bil og reise på jobb med mer. Mange har nok sett sitt snitt til å få brukt tiden til å utføre plastisk kirurgi. Det er jo ingen som ser hva en sitter på eller hva slags klær en egentlig har på bak skjermen.

Mindre utgifter dette året

Enkelte har mistet arbeidsplassen helt eller delvis, men de fleste har fått trygd eller en form for økonomisk støtte. Mange har opplevd at utgiftene man vanligvis setter av penger til ikke er der akkurat nå.

Få tar sjansen på å bestille ferier eller reiser og ingen går på konserter eller tar dyre turer på byen. Man kan nok gjette at det derfor er mange som tenker at de skal prioritere seg selv og derfor unner seg plastisk kirurgi.

Kilde: https://avivahelse.no