20 des

Oppstart av eget produksjonsfirma

Når du har en ide du ønsker å sette ut i livet for produksjon av et produkt til allmennheten, så kan det være lurt å starte i det små inntil man har bygget opp en kundekrets. Mange velger å selv produsere et lite antall produkter i starten for å gradvis øke etterhvert som man får solgt produktet. Men for alle nyoppstartede bedrifter som lykkes, så kommer det et tidspunkt hvor man må vurdere om man kan fortsette å produsere manuelt, eller om man trenger å automatisere. Veiledning fra ITO Gruppen, som produserer utstyr for automatisering av produksjons- og pakkeprosesser, kan være til nytte når du skal vurdere hva som er riktig for din bedrift.

Manuell produksjon kan være nok for den typen produkter du lager i starten, men når omsetningen øker, kan det være viktig å ta en ny vurdering. Mange produserer produkter de har designet ved hjelp av utenlandske produksjons-bedrifter for å kun pakke og selge fra sin norske bedrift. Da kan ITO Gruppen hjelpe med å automatisere pakkeprosessen når man øker produksjonen over det nivået at manuell pakking ikke lenger er godt nok.

Manuell produksjon i starten

For å spare penger når man starter opp en produksjonsbedrift, velger mange så kostnadseffektiv oppstart som mulig. Med dette kan man tåle en begrenset omsetning i starten inntil man kan få i gang omsetningen av produktene. Etter hvert som omsetningen øker, så kan man se på automatisering, muligens med veiledning fra ITO. Når etterspørselen øker til et nivå slik at man ikke klarer å levere til kundene innen rimelig tid, så må man vurdere om man skal øke potensialet for omsetning. De fleste vil ønske å øke omsetning ved å øke produksjonen i forhold til den økte etterspørselen, da det i de aller fleste tilfeller vil bety potensiale for mer overskudd.

Økning i produksjonen

Når man oppnår en vesentlig økning i produksjonen og opplever at potensialet er til stede for videre økning, så kan det være på tide å kontakte ITO for hjelp til automatisering av deler av produksjonsprosessen eller pakkeprosessen. Man kan velge å effektivisere på flere måter, men det leddet i produksjons- eller pakkeprosessen som er den største flaskehalsen, bør prioriteres, da den totale produksjonen ikke er bedre enn det svakeste leddet i prosessen. Man kan velge forskjellige nivåer av automatisering. ITO kan tilby halvautomatiserte maskiner, eller man kan helautomatisere en del av prosessen med robotarm. Dette er en fleksibel løsning som kan omprogrammeres om man ønsker å endre på prosessen i etterkant.

Men det finnes også forskjellige nivåer av helautomatisering. Man kan bestille komplette automatiseringsløsninger av hele pakkeprosessen fra ITO Gruppen. Eller man kan velge skreddersydde maskiner som er spesialtilpasset de produktene din bedrift leverer. Ved å ofre fleksibilitet, som man har med robotarmer, så kan man oppnå enda bedre effektivitet.

Effektivisering av pakkeprosessen

Sammen med ITO Gruppen kan du vurdere hvor du bør investere pengene. Det er ikke sikkert det er lønnsomt for bedriften å automatisere hele pakkeprosessen, men i stedet kan det være at man kun forventer en viss økning i etterspørselen, og man kan møte etterspørselen ved å halvautomatisere eller helautomatisere deler av prosessen. Kanskje trenger man bare å automatisere en liten del av prosessen slik at man eventuelt kan vurdere markedets utvikling før man gjør videre investeringer i effektivisering.

Effektivisering av produksjonsprosessen kan være en kompleks vurdering da det kommer an på mange faktorer. Ved å be om rådgivning og forslag fra ITO Gruppen kan du få hjelp til vurdering av mange av disse faktorene slik at du ikke behøver å alene vurdere hvor mye du må investere for å klare å møte markedet. Selv om det kan være verdt å investere i helautomatisering over tid, så kan det være tøft for budsjettet å ta hele investeringen med en gang.