15 okt

Plastisk kirurgi i året med pandemi

Fjoråret har på en måte vært som en helt spesiell periode hvor man fremover vil kunne se virkningen av et nedstengt samfunn. De fleste har levd ut sine sosiale liv på sosiale medier og på nettet på en helt annen måte og i en helt annen skala enn tidligere.

Koronapandemien har gjort nettbaserte sosiale media til legitime sosiale plattformer. Alt i hverdagen vår har foregått via pc og mobiltelefonen, og dette gjelder alle arenaer i alle aldersgrupper.

Skole Jobb Feiringer og tilstelninger Sosial kommunikasjon med andre mennesker

I årene fremover vil man komme til å studere denne perioden og forske på hva som foregikk og hvordan pandemien påvirket både menneskene og samfunnet som helhet. Allerede nå kun et år senere så ser man tydelige endringer som har skjedd. Plastisk kirurgi er et felt som det kan vise seg å ha blitt kraftig påvirket av pandemien.

Overaskende økning av plastisk kirurgi?

Mange ville nok i forkant kanskje ha gjettet på at antallet personer som søkte seg til plastisk kirurgi ville blitt redusert under en pandemi.… Les hele innlegget »