4 aug

Dette er moderne webdesign

Å være i en bransje som driver på nettet er trolig blant de mest utfordrende bransjene du kan være i, ettersom nettet er i stadig forandring og fornying. Spesielt når det kommer til webdesign så er utviklingen stor for hver eneste år, og nettsider som ble laget for bare fem år siden vil være bygget opp rundt helt andre teorier og konsepter enn hva en nettside som lages i dag vil være. Men hva er moderne webdesign «as we speak»?

Hvis du har drevet med webdesign i noen tiår, så husker du kanskje bruken av «frames» og skrifttypen Comic Sans på tidlig 2000-tall. Dette var langt fra uvanlig på denne tiden, men når vi nå skriver 2015 vil man nærmest bli skutt på stedet hvis man produserer et webdesign med disse elementene. Les gjennom denne artikkelen for å forstå hva moderne webdesign handler om.

1. «Flatt design» (Flat UI)

Det er ikke mange år siden de flotteste nettsidene og webdesignene bestod av massevis av elementer og skyggebelagte kanter som ga en viss dybde i nettside. Moderne webdesign i dag skal dog være enkelt og minimalistisk, med bruk av klare farger og mer tomrom mellom elementene. Ved å fjerne skygger og lignende gjør du også en god jobb for å tilpasse nettstedet for flere enheter, samtidig som nettstedets fokus i stor grad vil være rundt innholdet – og ikke designet i seg selv.

2. Unik typografi

Vi nevnte så vidt innledningsvis den hyppige bruken av den (horrible) skrifttypen Comic Sans på 2000-tallets nettsider. I dag er typografi (skrifttyper) så mye mer enn som så, og man kan bruke unik typografi for å skape unike webdesign. For mest mulig lesbar tekst finnes det nok en del foretrukne alternativer, men mange webdesignere bruker forskjellig typografi til de ulike avdelingene på nettstedet slik at leseren har noen elementer de kan knytte til den spesifikke avdelingen.

3. Alt på en side

En annen form å lage moderne webdesign på er ved å putte alt på en side. Dette har spesielt blitt vanlig for enklere firmaer som ikke har alt for mye på hjertet, der man «scroller» seg nedover nettsiden til hver enkelt seksjon. Med en meny på toppen kan man alltid også klikke seg til den informasjonen man søker, uten at siden må lastes inn på nytt. Ved bruk av moderne scriptteknologi kan man også lage et flott og interaktivt nettsted på denne måten.

4. Responsivt webdesign

Når man lager nettsider og webdesign i dag, så er man nødt til å tenke på de mobile brukerne. Stadig flere oppsøker informasjon på nettet fra mobiltelefoner og nettbrett, og viktigheten av å ha en mobiltilpasset nettside har aldri vært større. Til og med nå kan du falle i søkeresultatene på Google dersom du ikke har en mobiltilpasset nettside, og da er responsive nettsider den beste veien å gå.

Dette er fire gode tips som er høyaktuelle i skrivende stund når det kommer til moderne webdesign. Men leser du denne artikkelen tre-fire år etter at den ble publisert, så er det slettes ikke sikkert at noe av dette er aktuelt lengre. Som webdesigner gjelder det å følge med i tiden!